Chính sách riêng tư của Namenative

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Ngày đăng: 01/10/2020

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi là ưu tiên hàng đầu tại Namenative.com INC (“Namenative”). Vì lý do này, Namenative không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc theo cách khác với những gì được nêu trong chính sách bảo mật này. Tại Namenative, chúng tôi muốn người dùng hiểu đầy đủ thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này để tìm hiểu thêm về các chính sách và quy trình mà Namenative đã áp dụng để đạt được mục tiêu này. Ngoài ra, Namenative muốn người dùng của chúng tôi cảm thấy thoải mái khi chúng tôi thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách bảo mật hoặc thông lệ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Bộ phận pháp lý của Namenative theo Liên hệ chúng tôi

Tổng quan

Các thực tiễn về quyền riêng tư của chính sách này áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp bởi Namenative có sẵn trong tên miền và các tên miền phụ của https://namenative.com ("Trang web") và áp dụng chung cho các chi nhánh của chúng tôi. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này mô tả thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và những gì có thể xảy ra với thông tin đó như một phần của hoạt động bình thường của các dịch vụ của chúng tôi. Namenative cố gắng cung cấp một tập hợp các thông lệ nhất quán về quyền riêng tư trong cộng đồng quốc tế và như vậy, tất cả các chi nhánh của chúng tôi đều hoạt động theo các thông lệ về quyền riêng tư tương tự như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, tuân theo các yêu cầu của luật hiện hành.

Bằng cách chấp nhận Chính sách Bảo mật và Thỏa thuận Người dùng tại thời điểm đăng ký, bạn hoàn toàn đồng ý cho việc Namenative sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật này được kết hợp với và tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận người dùng định danh.

Thông tin từ Trẻ em

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng trang web này cùng với và dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn và với sự cho phép rõ ràng từ Namenative. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu trẻ em không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Namenative.

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Namenative chỉ thu thập thông tin cá nhân về những người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả, tùy chỉnh và thân thiện với người dùng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

Việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Nói chung, bạn có thể duyệt qua một phần lớn trang web mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn sẽ không ẩn danh với chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ và danh tính, thông tin thanh toán và thông tin cá nhân khác như được chỉ ra trên các biểu mẫu trên toàn bộ trang web. Bạn luôn có tùy chọn không cung cấp thông tin bằng cách chọn không sử dụng một dịch vụ hoặc tính năng cụ thể.

Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội từ chối sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nhất định khi chúng tôi yêu cầu thông tin này . Ví dụ: nếu bạn đăng ký một tài khoản người dùng nhưng không muốn nhận thêm bất kỳ tài liệu tiếp thị nào từ chúng tôi, bạn có thể nêu rõ sở thích của mình trên mẫu đăng ký. Nếu bạn không còn muốn nhận bản tin và thông tin quảng cáo của chúng tôi, bạn có thể chọn không nhận chúng bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi bản tin hoặc thông báo.

Bạn sẽ được thông báo khi bất kỳ thứ ba nào thu thập thông tin cá nhân của bạn bên không phải là đại lý / nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để bạn có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt về việc có nên chia sẻ thông tin của mình với bên đó hay không.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin tài chính bổ sung, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ thanh toán, thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn và thông tin theo dõi từ séc hoặc lệnh chuyển tiền.

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin nhất định dựa trên hành vi của bạn trên trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện nghiên cứu nội bộ về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng để phục vụ người dùng của chúng tôi tốt hơn. Thông tin này có thể bao gồm URL mà bạn đến hoặc truy cập (cho dù URL này có trên trang web hay không), thông tin trình duyệt máy tính và địa chỉ IP của bạn.

Các công nghệ như cookie, đèn hiệu, tập lệnh và thẻ được Namenative.com INC và công ty quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi sử dụng. Những công nghệ này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi nói chung. Chúng tôi có thể nhận được các báo cáo dựa trên việc sử dụng các công nghệ này của các công ty này trên cơ sở cá nhân và tổng hợp. Các trình duyệt khác nhau có thể cung cấp các công cụ quản lý riêng để loại bỏ các loại công nghệ theo dõi này.

Chúng tôi sử dụng Local Storage, chẳng hạn như HTML5, để lưu trữ thông tin và tùy chọn nội dung. Các trình duyệt khác nhau có thể cung cấp các công cụ quản lý riêng để xóa HTML5. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp các tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn cũng sử dụng cookie Flash hoặc HTML5 để thu thập và lưu trữ thông tin. Các trình duyệt khác nhau có thể cung cấp các công cụ quản lý riêng để xóa HTML5. Để quản lý cookie Flash, vui lòng nhấp vào đây:
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Ngoài ra, việc sử dụng các ảnh gif rõ ràng trong các email dựa trên HTML của chúng tôi cho phép chúng tôi biết người nhận đã mở những email nào. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả của một số thông tin liên lạc nhất định và hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi. Nếu người dùng muốn chọn không nhận những email này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sử dụng các thiết bị thu thập dữ liệu, chẳng hạn như "cookie" trên các trang nhất định của trang web để giúp phân tích luồng trang web của chúng tôi, đo lường hiệu quả quảng cáo cũng như thúc đẩy sự tin cậy và an toàn. "Cookie" là các tệp nhỏ được đặt trên ổ cứng của bạn để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể cung cấp một số tính năng chỉ có sẵn thông qua việc sử dụng "cookie". Chúng tôi cũng sử dụng cookie để cho phép bạn nhập mật khẩu của mình ít thường xuyên hơn trong một phiên. Cookie cũng có thể giúp chúng tôi cung cấp thông tin nhắm mục tiêu đến sở thích của bạn. Thông tin cá nhân bạn đã gửi khi ở trên trang web của chúng tôi được liên kết với thông tin thu thập được từ việc chúng tôi sử dụng cookie dưới dạng tệp nhật ký.

Thông tin này bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang giới thiệu / thoát, hệ điều hành, dấu ngày / giờ và dữ liệu dòng nhấp. Chúng tôi sử dụng thông tin này, không xác định người dùng cá nhân, để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi nói chung. Chúng tôi không liên kết dữ liệu được thu thập tự động này với thông tin nhận dạng cá nhân.

Hầu hết cookie là "cookie phiên", nghĩa là chúng sẽ tự động bị xóa khỏi ổ cứng của bạn vào cuối phiên. Bạn luôn có quyền từ chối cookie của chúng tôi nếu trình duyệt của bạn cho phép, mặc dù trong trường hợp đó, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định trên trang web và bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu của mình hoặc cung cấp thông tin khác thường xuyên hơn trong phiên.

Chúng tôi sử dụng Google AdSense để xuất bản quảng cáo trên trang web này. Khi bạn xem hoặc nhấp vào một quảng cáo, một cookie sẽ được đặt để giúp cung cấp tốt hơn các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm trên trang này và các trang Web khác. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie này bằng cách truy cập trang Quảng cáo và Bảo mật của Google: www .google.com / privacy_ads.html

Nếu bạn chọn đặt giá thầu, mua hoặc bán thông qua trang web, chúng tôi có thể thu thập thông tin về các giao dịch và hành vi đặt giá thầu, mua và bán của bạn. Nếu bạn gửi cho chúng tôi thư từ cá nhân, chẳng hạn như email hoặc thư, hoặc nếu người dùng khác hoặc bên thứ ba gửi cho chúng tôi thư từ về các hoạt động của bạn trên trang web, chúng tôi có thể thu thập thông tin đó vào một tệp dành riêng cho bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và thông tin khác mà chúng tôi thu được từ các hoạt động hiện tại và trước đây của bạn trên trang web để giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, thu phí còn nợ, thanh toán số tiền đến hạn cho bạn, xác minh dữ liệu tài khoản của bạn, đo lường sự quan tâm của người dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Namenative, thông báo trực tuyến cho bạn và các ưu đãi, sản phẩm, dịch vụ và cập nhật ngoại tuyến, tùy chỉnh trải nghiệm của bạn, phát hiện và bảo vệ chúng tôi khỏi lỗi, gian lận và hoạt động tội phạm khác, đồng thời thực thi Thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi có thể xem xét nhiều người dùng để xác định vấn đề hoặc giải quyết tranh chấp và chúng tôi có thể kiểm tra thông tin của bạn để xác định người dùng sử dụng nhiều Tên đăng nhập.

Chúng tôi có thể so sánh và xem xét thông tin của bạn để tìm lỗi, thiếu sót và để đảm bảo tính chính xác . Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin cho bạn, trong một số trường hợp, được nhắm mục tiêu đến lợi ích mà bạn nhận thấy, chẳng hạn như quảng cáo biểu ngữ được nhắm mục tiêu, thông báo quản trị, cung cấp sản phẩm và thông tin liên lạc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web . Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, bạn hoàn toàn đồng ý nhận thông tin này.

Việc chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc theo bất kỳ cách nào khác ngoài những gì được nêu trong chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, phần sau mô tả một số cách mà thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ trong quá trình kinh doanh thông thường như một phần của các dịch vụ của chúng tôi.

Các nhà quảng cáo. Chúng tôi tổng hợp (thu thập dữ liệu trên nhiều tài khoản người dùng đã đăng ký) thông tin cá nhân và tiết lộ thông tin đó theo cách phi cá nhân cho các nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác vì mục đích tiếp thị và khuyến mại của họ. Vì mục đích như vậy, chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng Namenative.

Chúng tôi hợp tác với mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang Web của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác mạng quảng cáo của chúng tôi sử dụng cookie và đèn hiệu Web để thu thập thông tin phi cá nhân về các hoạt động của bạn trên trang này và các trang Web khác nhằm cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên sở thích của bạn. Nếu bạn không muốn thông tin này được sử dụng cho mục đích phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào here (hoặc nếu ở Liên minh Châu Âu, hãy nhấp vào tại đây). Xin lưu ý rằng điều này không chọn bạn không được phân phát quảng cáo. Bạn sẽ tiếp tục nhận được những quảng cáo chung chung.

Trang web. Mặc dù các trang của chúng tôi có thể được mã hóa bằng tiêu đề loại trừ rô bốt, những người khác có thể cố gắng tự động thu thập địa chỉ email của bạn từ trang web một cách bất hợp pháp. Nếu bạn tham gia vào một giao dịch, chúng tôi có các tính năng có thể cho phép người dùng khác xem địa chỉ email của bạn và lấy thông tin liên hệ của bạn và các thông tin khác để giúp hoàn tất giao dịch. Hơn nữa, chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn hoặc những người dùng khác về hoạt động đáng ngờ hoặc vi phạm chính sách trên trang web.

Chi nhánh Hoạt động của Chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba ("chi nhánh") để tạo điều kiện hoặc thuê ngoài một hoặc nhiều khía cạnh của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn (ví dụ: công nghệ tìm kiếm tên miền, điều khoản quảng cáo cho các tên miền trỏ hướng và các dịch vụ khác) và do đó chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin của bạn trực tiếp đến các chi nhánh này. Các chi nhánh này phải tuân theo các thỏa thuận bảo mật với chúng tôi và các hạn chế pháp lý khác cấm họ sử dụng thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ để tạo điều kiện cho dịch vụ thuê ngoài cụ thể, trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng hoặc cho phép họ sử dụng thêm . Trong một số trường hợp, đơn vị liên kết có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn. Trong những trường hợp này, bạn sẽ được thông báo về sự tham gia của đơn vị liên kết và tất cả thông tin bổ sung mà bạn cung cấp cho họ và việc sử dụng thêm của họ sẽ tùy thuộc vào bạn. Có thể cần phải tiết lộ thông tin được lưu trữ của bạn, chẳng hạn như họ và tên, tên công ty, địa chỉ, email và / hoặc số điện thoại, cho các đối tác quảng cáo kiếm tiền trên miền có liên quan nhằm mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ như vậy.

Đại lý và Doanh nghiệp. Chúng tôi chia sẻ nhiều dữ liệu của mình, bao gồm thông tin cá nhân về bạn, với các chi nhánh, công ty con và công ty liên doanh của chúng tôi, cam kết phục vụ nhu cầu trực tuyến của bạn và cung cấp các dịch vụ liên quan trên toàn thế giới. Chúng tôi sử dụng một công ty xử lý thẻ tín dụng bên ngoài để lập hóa đơn cho hàng hóa và dịch vụ của bạn. Các công ty này không lưu giữ, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong phạm vi mà các tổ chức này có quyền truy cập vào thông tin của bạn, ít nhất họ sẽ xử lý thông tin đó một cách bảo vệ như cách họ xử lý thông tin mà họ có được từ những người dùng khác của họ. Các chi nhánh, công ty con và công ty liên doanh của chúng tôi tuân theo các thực tiễn về quyền riêng tư không kém phần bảo vệ tất cả người dùng so với các thực tiễn của chúng tôi được mô tả trong tài liệu này, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

Namenative, các chi nhánh, công ty con, công ty liên doanh hoặc bất kỳ sự kết hợp nào như vậy, sẽ chia sẻ một số hoặc tất cả thông tin của bạn với một pháp nhân kinh doanh khác nếu chúng tôi có kế hoạch hợp nhất hoặc được pháp nhân kinh doanh đó mua lại. Nếu sự kết hợp như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ yêu cầu pháp nhân kết hợp mới tuân theo chính sách bảo mật này đối với thông tin của bạn. Bạn sẽ được thông báo qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên trang Web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của mình.

Yêu cầu pháp lý. Namenative hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, cũng như với các bên thứ ba khác, để thực thi luật, quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn gian lận. Để đáp lại yêu cầu đã được xác minh của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác liên quan đến cuộc điều tra tội phạm hoặc hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp, chúng tôi có thể và bạn cho phép chúng tôi tiết lộ tên, thành phố, tiểu bang, số điện thoại, địa chỉ email, lịch sử tên đăng nhập của bạn, khiếu nại gian lận và lịch sử sử dụng trang web, có hoặc không có trát đòi hầu tòa. Không giới hạn những điều trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác mà không có trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc thủ tục pháp lý tương tự về cơ bản, ngoại trừ khi chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc để ngăn ngừa tổn hại thể chất sắp xảy ra, tổn thất tài chính hoặc báo cáo hoạt động bất hợp pháp đáng ngờ trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Hơn nữa, chúng tôi có thể và bạn cho phép chúng tôi tiết lộ cho bên thứ ba thông tin của bạn, bao gồm tên, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang, mã zip, quốc gia, số điện thoại, email và tên công ty, tùy theo quyết định của chúng tôi tin rằng cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến cuộc điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền hoặc hoạt động bất hợp pháp khác.

Sử dụng thông tin của người dùng khác

Để tạo điều kiện tương tác giữa những người dùng trang web, trang web của chúng tôi có thể cho phép bạn truy cập hạn chế vào thông tin của những người dùng khác. Bằng cách tham gia Thỏa thuận người dùng của chúng tôi, bạn đồng ý rằng, đối với thông tin cá nhân của người dùng khác mà bạn có được thông qua trang web hoặc thông qua liên lạc hoặc giao dịch do Namenative tạo điều kiện. Namenative theo đây cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để chỉ sử dụng những thông tin đó cho: (a) Thông tin liên quan đến Namenative không phải là các thông điệp thương mại không được yêu cầu, (b) sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua Namenative (ví dụ: dịch vụ ký quỹ và gian lận khiếu nại), và (c) bất kỳ mục đích nào khác mà người dùng đồng ý một cách rõ ràng sau khi bạn cho họ biết mục đích bạn muốn sử dụng nó.

Trong mọi trường hợp, bạn phải cho người dùng cơ hội loại bỏ chính họ khỏi cơ sở dữ liệu của bạn và cơ hội để xem lại thông tin bạn đã thu thập về chúng. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, ngoại trừ được định nghĩa ở đây, bạn có thể tiết lộ thông tin cá nhân về người dùng trang web khác cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Namenative và sự đồng ý bằng văn bản của người dùng đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, thư từ qua email với Namenative nhân viên liên quan đến người dùng Namenative, cho dù đang trong quá trình cung cấp dịch vụ Namenative hay cách khác. Bạn đồng ý rằng những người dùng khác có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn theo quy định tại đoạn này.

Kiểm soát tên đăng nhập và mật khẩu của bạn

Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện với tên đăng nhập và mật khẩu của mình, bao gồm cả phí được tính vào tài khoản của bạn và tuân thủ các điều khoản Sử dụng được Chấp nhận có trong Thỏa thuận người dùng Namenative. Mật khẩu người dùng Namenative của bạn phải được bảo mật chặt chẽ và trong mọi trường hợp, nhân viên của Namenative, các đại lý hoặc chi nhánh của họ sẽ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu người dùng Namenative của bạn. Nếu bạn mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, bạn có thể mất quyền kiểm soát đáng kể đối với thông tin của mình và có thể phải chịu các hành động ràng buộc pháp lý được thực hiện thay mặt cho bạn. Do đó, nếu mật khẩu của bạn bị xâm phạm vì bất kỳ lý do gì, bạn nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức như chi tiết trong đoạn dưới đây.

Truy cập, Xóa, Xem lại và Thay đổi Thông tin Cá nhân của Bạn

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng xem xét, xóa và thay đổi thông tin bạn gửi cho chúng tôi bằng cách đăng nhập vào trang web và tự nhập thông tin mới hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Liên hệ với chúng tôi . Sau khi đăng nhập với tư cách là người dùng đã đăng ký, bạn có thể thay đổi Mật khẩu, các thông tin cá nhân, liên hệ và tài chính khác cũng như các tùy chọn của người dùng bằng cách truy cập các trang hiện hành có sẵn trong "My Namenative." Bạn phải nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân của mình nếu nó thay đổi hoặc không chính xác. Sau khi đã đăng, bạn không thể thay đổi hoặc xóa bất kỳ giá thầu hoặc bài đăng nào được thực hiện trên trang web.

Nói chung, chúng tôi sẽ không sửa đổi thông tin cá nhân của bạn dựa trên một yêu cầu không được gửi qua trang web vì có thể khó xác thực danh tính của bạn theo cách thủ công.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa và xóa tài khoản, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán, thông tin vận chuyển và thông tin tài chính của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Để thực hiện yêu cầu này, hãy gửi email đến Liên hệ với chúng tôi . Tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và bị xóa càng sớm càng tốt sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn nhưng không quá 30 ngày.

Khi nhận được yêu cầu hủy kích hoạt, chúng tôi sẽ giữ lại một số thông tin của bạn để ngăn chặn gian lận, thu các khoản phí còn nợ, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi Thỏa thuận người dùng của chúng tôi và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Do đó, bạn không nên mong đợi rằng tất cả thông tin của bạn sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, thông tin của bạn sẽ bị vô hiệu hóa khỏi cơ sở dữ liệu người dùng đang hoạt động, đã đăng ký của chúng tôi và sẽ chỉ có sẵn cho những nhân viên Namenative được chọn.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động, nếu cần để cung cấp dịch vụ cho bạn, trong tối thiểu 5 (năm) năm. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Người thu thập thông tin khác

Trừ khi được bao gồm rõ ràng trong Chính sách Bảo mật này, tài liệu này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Trong phạm vi mà bạn tiết lộ thông tin của mình cho các bên khác, cho dù họ là người đấu thầu, người mua hoặc người bán trên trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác trên Internet, các quy tắc khác nhau có thể áp dụng cho việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mà bạn tiết lộ cho họ. Namenative không kiểm soát các chính sách bảo mật của các bên thứ ba.

Bảo mật

Namenative tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền và khi chúng tôi nhận được. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Thông tin của bạn được lưu trữ trên các máy chủ của Namenative đặt tại Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thông tin ngân hàng) trên biểu mẫu đăng ký hoặc đơn đặt hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ mã hóa thông tin đó bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL). Chúng tôi coi dữ liệu như một tài sản phải được bảo vệ chống mất mát và truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng nhiều kỹ thuật bảo mật khác nhau để bảo vệ dữ liệu đó khỏi sự truy cập trái phép của người dùng trong và ngoài công ty, nhưng "bảo mật hoàn hảo" không tồn tại trên Internet hoặc với bất kỳ dữ liệu nào, kỹ thuật số hay vật lý.

Nhân viên có tên tuổi được đào tạo về cách tuân thủ các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi và tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin của bạn. Các thủ tục kỷ luật được đưa ra nếu một nhân viên của Namenative vi phạm Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Liên hệ với chúng tôi .

Tiện ích truyền thông xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm các Tính năng Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như nút Thích và Đề xuất trên Facebook, nút Chia sẻ trên Twitter, các tiện ích khác sử dụng nút ShareThis và các chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Các Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang nào bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép Tính năng hoạt động bình thường. Các Tính năng và Tiện ích Truyền thông Xã hội hoặc được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi. Các tương tác của bạn với các Tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của công ty cung cấp.

Liên kết đến các trang web của bên thứ 3

Trang web của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các trang Web khác có các thực tiễn về quyền riêng tư có thể khác với các thực hành của Namenative. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân đến bất kỳ trang web nào trong số đó, thông tin của bạn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập.

Lời chứng thực

Chúng tôi hiển thị lời chứng thực cá nhân của những khách hàng hài lòng trên trang web của chúng tôi cùng với các xác nhận khác. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể đăng lời chứng thực của bạn cùng với tên của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa lời chứng thực của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Liên hệ với chúng tôi.

Thông báo và sửa đổi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó lên chính sách bảo mật này, trang chủ và những nơi khác mà chúng tôi cho là phù hợp để bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và những gì , nếu có, chúng tôi sẽ tiết lộ điều đó.

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web, vì vậy vui lòng kiểm tra nó thường xuyên. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, được gửi đến địa chỉ e-mail được chỉ định trong tài khoản của bạn hoặc bằng một thông báo trên Trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực. Tất cả các điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi chúng được đăng lần đầu trên trang web.

Cách liên hệ với Namenative

Liên hệ chúng tôi